Datingvip com Chathurika peiris of xxx

Magaro zvekare zvaiva zvimburumbwa aiita kuteketera kana vachifamba, kuzoti paanenge achitamba, “dei asiri Jeso…hapana aizotiona”.Ndakaita masvondo matatu akaterekedzana ndichiti ndabuda church ndokwetsura zvangu bonyora rangu mushure mekunge ndazunzirwa magaro nemazamo zva Sofia.Akadzvondora mari ndokuipfenyekera yose pasi pepillo ndokungoti maita basa brother.

datingvip com-88datingvip com-33

Vakatanga kuimba wainzwa kuti yaaah zvino kunamata kwozipa.Dei Lucifer wairehwa uya mubible aiva mukadzi, waitofunga kuti ndiye.Iro simba rekurimbinyura mademon waishaya kuti raibvepi pana Sofia.Kudofinyama sei hapana chaibuda, kunyanzi pana Mfundisi vachangobva kudeeper life ndaingosara ndisingachemi uye kusadonha paidonha vamwe.Sofia akazondijairira zvekusvika pakuda kuuya kumba kwangu achiti aizondiitisa bible study. Kkkkk satan kane mazano vakomana, Sofia vaifirira havo kundiitisa zvemaverse izvo nyambisirwa mboro yangu kungoti gidhi mumba mangu chainge chatova chipikiri kumira.

Leave a Reply