Dating pangulong corazon aquino

() Sa huling yugto ng buhay ni Aquino, muli niyang isinabuhay ang kanyang ideya ng demokrasya: ang pagkakaroon ng kalayaang sibil, malayang eleksiyon, kalayaan sa pamamahayag at mapayapang pagpapalit ng kapangyarihan.

Sa kabila ng malinaw na mga limitasyon ng kanyang panunungkulan, kinatawan ni Aquino ang ideyang ito ng demokrasya.

Higit sa aktuwal niyang nagawa bilang pangulo at lider ng kilusang kontra-diktadura at ng kampanyang kontra-Arroyo, tumatak sa isipan ng sambayanan ang imahe ni Aquino dahil sa mga sirkumstansiyang pumalibot sa kanya nang maitulak siya sa pamumuno ng mga kilusang ito. People couldn’t believe that I really wanted my presidency to end. Sa antas personal, masasabing pambihira sa isang pangulo—laluna sa isang pangulong popular at nagmula sa —ang sadyang ayawan ang kapangyarihan.

Si Aquino mismo ang unang nagsabi: Hindi niya ginusto ang maging lider. Pero higit pa rito, indikasyon ang naturang mga kuwento ng pagtanggap mismo ni Aquino na marami siyang hindi alam sa panunungkulan at sa bansang pinamunuan niyang makahulagpos mula sa diktadura.

Sa artikulong “Power Play” sa progresibong magasing o agawan sa impluwensiya at kapangyarihan.

Kabilang dito ang militar at ang Kanan; mga mambabatas na kaanak ni Aquino o malapit sa kaanak ni Aquino; mga negosyante (binansagan diumano na “Council of Trent”); at si Aquino at mahigpit niyang tagasuporta tulad ng noo’y Panahon ni Aquino sumikat ang katagang “Kamag-Anak, Inc.”—patukoy sa impluwensiya ng mga kaanak ng pangulo na may maaaring ginagamit ang relasyon sa pangulo para makakuha ng bentahe sa gobyerno.

Sa panahon ng administrasyong Arroyo, naging aktibo noong 2005 si Aquino sa kampanya para bumaba sa poder ang kasalukuyang pangulo dahil sa akusasyon ng pandaraya sa halalang 2004.

Naging aktibo rin siya sa mga aksiyon laban sa mga tangkang Cha-Cha, gayundin sa eskandalong NBN-ZTE na ibinunyag ni Engr. () Sa huling pampulitikang pahayag ni Aquino noong Hunyo 10, 2009, madiin siyang nanawagan ng patuloy na paglaban sa tiraniya.

Nakilala niyang banta sa demokrasya ang mga tangkang kudeta, ang kaliwa’t kanang rebelyon.Noong 1989, naglabas ang gobyernong Aquino ng Letter of Intent (LOI) sa IMF.Laman nito ang pagsunod sa mga hakbang sa ekonomiya na idinidikta ng IMF na maipatupad bago nito paunlakan ang bagong pangungutang ng gobyernong Aquino.Kabilang sa mga hakbang ang pagsingil ng bagong mga buwis sa sambayanan, unti-unting pagsasapribado ng mga korporasyon at ahensiya ng Pinangunahan din ng administrasyong Aquino ang renegosasyon sana ng baseng militar ng US noong 1991.Ibinasura ng Senado noon ang pagpapatuloy ng base militar ng US, sa kabila ng matinding pagtutol ng Ehekutibo.

Leave a Reply

 1. Dating sex without credit card websites in houston 05-Nov-2019 17:11

  To be sure, many people remain puzzled that someone would want to find a romantic partner online – 23% of Americans agree with the statement that “people who use online dating sites are desperate” – but in general it is much more culturally acceptable than it was a decade ago.

 2. Free sex chat no registering 27-Apr-2020 17:09

  just some lonely men who seem to have, as one guy put it, “been used, abused, and cheated on.”In 2015, while I was single and living in Washington, D.

 3. Sex webcams face time 10-Dec-2019 01:14

  Regulatory authorities are recommending, or even requiring, that clinical data be submitted using standards developed by CDISC.

 4. afair dating 10-Feb-2020 13:08

  Knowing all this and establishing a proper scale for the events of past has always been difficult and the two terms involved here help in achieving the task.